Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ŚLĄSKI PROMETEUSZ 2023

Śląski Prometeusz - Figura trzymająca pochodnię

WOJEWÓDZKA NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

gala finałowa

Dokumenty do pobrania

h

Regulamin

Regulamin Konkursu Śląski Prometeusz 2023

h

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa kandydata – zgłoszenie przez instytucje

h

Załącznik nr 2

Karta zgłoszeniowa kandydata – zgłoszenie przez osoby fizyczne

h

Załącznik nr 3

Wzór karty opisu poszczególnych osiągnięć

h

Załącznik nr 4

Formularz oświadczenia kandydata

h

Załącznik nr 5

Karta oceny formalnej

h

Załącznik nr 6

Karta oceny merytorycznej

h

Załącznik nr 7

Dodatkowa klauzula informacyjna dla osób do kontaktu

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Gałuszka – Specjalista w Dziale Polityki Społecznej

e-mail: kgaluszka@rops-katowice.pl, numer telefonu 32-730-68-51.

Projekt i wykonanie zatorski.eu

Skip to content